Записи реєстрації шлюбів (із Волинських загальногубернських книг) за 1922-1923 роки

Шлюби загальногуб. 1922р

Шлюби загальногуб. 1923р