Науково-методичні розробки

2023

Анкета-запитальник до комплексної перевірки стану архівної справи в архівному відділі райдержадміністрації, міської ради

Анкета-запитальник з питань комплексної перевірки роботи трудового архіву


2022

Методичні рекомендації до Примірної номенклатури справ районного відділу виконавчої служби


2021

Методичні рекомендації з використання примірної номенклатури справ трудового архіву

Укладання описів справ у місцевих та апеляційних судах


2020

Методичні рекомендації щодо планування та звітності архівних установ області


2019

Методичні рекомендації щодо правил користування створеним довідковим апаратом Державного архіву Житомирської області

Організація роботи експертної комісії установи, підприємства та організації. Пам’ятка для працівників діловодних та архівних служб


2018

Методичні рекомендації щодо порядку подання документів для розгляду на засіданні експертно-перевірної комісії Державного архіву Житомирської області


2016

Порядок видавання справ із архівосховищ в межах Державного архіву Житомирської області


2015

Анкета-запитальник з питань комплексної перевірки організації діловодства та стану архівної справи в архівному відділі, секторі райдержадміністрації, міської ради

Анкета-запитальник з питань комплексної перевірки роботи трудового архіву

Пам’ятка для працівників архіву щодо нумерації аркушів у справах


2014

Сучасна нормативна та методична база функціонування діловодства та архівної справи: пам’ятка для працівників закладів культури


2013

Методичні рекомендації по створенню електронних баз даних до фондів архівних відділів, секторів райдержадміністрацій та міських рад


2012

Порядок організації проведення експертизи цінності особових справ користувачів, які працювали в читальному залі Державного архіву Житомирської області