Архів у ЗМІ

Публікації в наукових виданнях та ЗМІ

Архівознавство (Гаращук Т. С.)

Інформація про перший короткостроковий авторський семінар, проведений у Києві в рамках міжнародного співробітництва (Гаращук Т. С.)

Джерела з історії дворянских депутатських зібрань України (кінця XVIII – початку ХХ ст.)

Діловодні документи Волинського дворянського депутатського зібрання: видовий зміст, склад, оформлення ( перша пол. ХІХ ст.)

Організація роботи з документами у дворянських депутатських зібраннях в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.)

Становлення та діяльність Волинського дворянського депутатського зібрання діловодний аспект (кінець ХVIII – поч. ХХ ст.)

Термінологія документознавства


Телепередачі, новини, репортажі

Будішевська В. В. Семен Данилович Пількевич, науковець та організатор

Будішевська В.В. Вадим Модзалевський – видатний архівіст України

Будішевська В.В. Метричні книги – джерело вивчення родоводів

Будішевська В. В. Хранителька історії

Лук’янчук Г. Д. На високій скелі заснував замок


Радіопередачі

У центрі подій  (Кондратюк Р. Ю.)