Реквізити ДАЖО

Реквізити Державного архіву Житомирської області

Адреса: 10003, м. Житомир, вул.Охрімова Гора 2/20.
Код ЄДРПОУ 03494273;
Розрахунковий рахунок  №UA758201720313261001201004954;
Банк:  ДКСУ м.Київ;
МФО 820172.