Фонд 351 – Фонд 752

Інструкція щодо завантаження та перегляду файлів

Фонд 351 Податний інспектор 1-ої дільниці Новоград-Волинського повіту м. Новоград-Волинський, Волинської губернії

Фонд 352 Урядовий агроном Волинської губернії м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 353 Новоград-Волинське тимчасове рекрутське присутствіє м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
Фонд 354 Житомирський єврейський учительський інститут м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 393 Житомирське єврейське казенне училище 1-го розряду м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 394 Волинський губернський комітет по переселенню євреїв м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 395 Волинська губернська єврейська училищна комісія м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 396 Житомирське рабинське училище м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 397 Житомирське двокласне єврейське початкове училище м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 398 Житомирське єврейське громадське училище «Талмуд-Тора» м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 401 Віце-декан Житомирської кафедри м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 402 Житомирський повітовий декан м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 403 Райгородське поштово-телеграфне відділення м-ко Райгородок, Житомирського повіту
Фонд 404 Мар’ятинське однокласне народне училище с. Мар’ятин, Овруцького повіту
Фонд 406 Чуднівське міське по податку з нерухомого майна присутствіє м-ко Чуднів, Житомирського повіту, Волинської губернії
Фонд 407 Черняхівське міське по податку з нерухомого майна  присутствіє м-ко Черняхів, Житомирського повіту
Фонд 408 Волинське губернське церковно-будівельне присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 409 Волинська тимчасова пропінаційна комісія м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 411 Кутузівська поштово-телеграфна контора м-ко Кутузове Житомирського повіту
Фонд 412 Житомирське повітове училище м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 415 Волинський губернський дворянський комітет у селянських справах м. Житомир, Волинської губернії 1858 – 1859 рр 1
Фонд 417 Церква Житомирських богоугодних закладів м. Житомир, Волинськї губернії
Фонд 418 Волинське об’єднане по забезпеченню побуту православного духовенства і у селянських справах присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 419 Волинський єпархіальний ревізійний комітет м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 420 Литовська греко-уніатська духовна консисторія
Фонд 421 Овруцька міська лікарня м. Овруч. Волинської губернії
Фонд 422 Житомирський сирітський суд м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 423 Житомирське благородне зібрання м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 424 Волинський губернський комітет з розгляду та складання інвентарних описів поміщицьких маєтків м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 426 Житомирське повітове з військової повинності присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 427 Волинська губернська поштово-телеграфна контора м. Житомир
Фонд 428 Житомирський кафедральний собор м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 430 Волинське губернське з військової повинності присутствіє м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 431 Волинське єпархіальне управління м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 433 Овруцька люстраційна комісія м. Овруч, Волинської губернії
Фонд 434 Волинсько-Житомирський єпіскоп м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 496 Луцько-Житомирська католицька духовна семінарія м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 497 Стремигородське волосне правління с. Стремигород, Радомисльського повіту
Фонд 498 Пинязевицьке волосне правління с Пинязевичі, Радомисльського повіту
Фонд 499 Брусилівське міщанське правління м-ко Брусилів, Радомисльського повіту
Фонд 500 Волинська губернська у справах про вибори до Державної Думи 2-го скликання комісія м. Житомир
Фонд 501 Волинська губернська у справах про вибори до Державної Думи 3-го скликання комісія м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 502 Волинська губернська у справах про вибори до Державної Думи 4-го скликання комісія м. Житомир
Фонд 503 Новоград-Волинська повітова у справах про вибори до Державної Думи 3-го скликання комісія м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
Фонд 504 Житомирська повітова у справах про вибори до Державної Думи 2-го скликання комісія м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 505 Житомирська повітова у справах про вибори до Державної Думи 3-го скликання комісія м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 517 Житомирський повітовий комітет громадського здоров’я м. Житомир Волинської губернії
Фонд 518 Волинський губернський оціночний комітет м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 519 Друге Радомисльське повітове чиншове присутствіє м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 520 Радомисльський повітовий штабслікар м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 521 Радомисльський повітовий предводитель дворянства м. Радомисль, Київської губернії 1865 – 1896 рр 5
Фонд 522 Пристав 5-го стану Радомисльського повіту
Фонд 523 Радомисльська повітова земська управа м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 524 Волинський верхній земський суд м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 525 Радомисльська дворянська опіка м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 526 Судовий слідчий 3-ої дільниці Радомисльського повіту
Фонд 527 Радомисльське повітове казначейство м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 528 Радомисльський земський суд м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 529 Радомисльське повітове поліцейське управління м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 530 Радомисльський підкоморський суд м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 531 Житомирське пошово-телеграфне відділення ІV відділу перевезення пошти залізницею м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 532 Народицьке поштово-телеграфне відділення Київської поштово-телеграфної округи м-ко Народичі, Овруцького повіту
Фонд 534 Кмитівське поштово-телеграфне відділення Київського поштово-телеграфного округу с. Кмитів, Житомирського повіту
Фонд 535 Пулинське поштово-телеграфне відділення Київського поштово-телеграфного округу м-ко Пулини, Житомирського повіту
Фонд 537 Ушомирська поштово-телеграфна контора м-ко Ушомир, Житомирського повіту
Фонд 538 Янушпільське поштово-телеграфне відділення м-ко Янушпіль, Житомирського повіту
Фонд 539 Мартиновицьке волосне правління с. Мартиновичі, Радомисльського повіту
Фонд 540 Новоград-Волинський сирітський суд м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
Фонд 541 Волинська губернська тюремна інспекція м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 542 Новоград-Влинська дворянська опіка м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
Фонд 543 Ворсівське влосне правління с.Ворсівка, Радомисльського повіту
Фонд 545 Новоград-Волинський повітовий предводитель дворянства м. Новоград-Волинський
Фонд 546 Мировий посередник 1-ої дільниці Волинського повіту м. Новоград-Волинський, Волинської губернії
Фонд 547 Хуторинське поштово-телеграфне відділення м-ко Краснопіль, Житомирського повіту
Фонд 550 Податний інспектор 1-ої дільниці Радомисльського повіту, м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 552 Малинське волосне правління м-ко Малин, Радомисльського повіту, Київської губернії
Фонд 553 Потіївське волосне правління с. Потіївка, Радомисльського повіту, Київської губернії
Фонд 555 Управління Радомисльського повітового військового начальника м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 556 Коростишівська міщанська управа м-ко Коростишів, Радомисльського повіту
Фонд 557 Коростишівське волосне правління м-ко Коростишів, Радомисльського повіту
Фонд 558 Нянівське волосне правління с. Нянівка, Радомисльського повіту
Фонд 559 Шершнівське волосне правління с. Шершні, Радомисльського повіту
Фонд 560 Товариство «Волинська просвіта» м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 561 Управління Житомирської залізниці м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 562 Управління Новоград-Волинського повітового військового начальника м.Новоград-Волинський, Волинської губернії
Фонд 563 Іванківське міщанське правління м-ко Іванків, Радомисльського повіту
Фонд 564 Волинська губернська продовольча комісія м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 565 Малинський волосний суд м-ко Малин, Радомисльського повіту
Фонд 566 Радомисльська міщанська управа м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 567 Радомисльський повітовий комітет у справах по предявленню відстрочок військовозабов’язаними м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 568 Малинська міщанська управа м-ко Малин, Радомисльського повіту
Фонд 569 Чуднівський римо-католицький костьол м-ко Чуднів. Житомирського повіту 1742 – 1923 рр 97
Фонд 570 Чуднівське волосне правління м-ко Чуднів Житомирського повіту
Фонд 571 Чуднівська міщанська управа м-ко Чуднів, Житомирського повіту
Фонд 572 З’їзд мирових суддів Новоград-Волинського судово-мирового округу м.Новоград-Волинський, Волинської губернії
Фонд 573 Андрушівське народне училище м-ко Андрушівка, Житомирського повіту
Фонд 574 Чуднівська поштово-телеграфна контора м-ко Чуднів, Житомирського повіту
Фонд 575 Коровинецький цукровий завод с. Великі Коровинці. Житомирського повіту
Фонд 576 Волинська єпархіальна опіка над бідними духовного звання м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 577 Радомисльське духовне правління м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 578 Церква Св. Іванна Богослова с. Троща, Краснопільської волості, Житомирського повіту
Фонд 579 Св. Михайлівська церква с. Турчинівка П’ятківської волості, Житомирського повіту
Фонд 580 Св. Димитріївська церква с. Бурківці, Краснопільської волості, Житомирського повіту
Фонд 581 Церква Казанської ікони Божої матері с.Бабушки, П’ятківської волості, Житомирського повіту
Фонд 582 Св. Михайлівська церква с.Мотрунки, Краснопільської волості, Житомирського повіту
Фонд 583 Св. Троїцька церква м-ко Чуднів, Житомирського повіту
Фонд 584 Хрестовоздвиженська церква с. Голіївка, Янушпільської волості, Житомирського повіту
Фонд 585 Хрестовоздвиженська церква с. Дідківці, Чуднівської волості, Житомирського повіту
Фонд 586 Церква Різдва Богородиці с. Носівка, Краснопільської волості, Житомирського повіту
Фонд 587 Римо-католицький костьол м-ка Краснопіль, Житомирського повіту 1684 – 1914 рр 11
Фонд 588 Чуднівське благочиніє м-ко Чуднів Житомирського повіту
Фонд 589 Св. Миколаївська церква м-ка Червоне, Солотвинської волості, Житомирського повіту
Фонд 590 Хрестовоздвиженська церква м-ка Червоне, Солотвинської волості, Житомирського повіту
Фонд 591 Св. Димитріївська церква м-ка Червоне, Солотвинської волості, Житомирського повіту
Фонд 592 Римо-католицький костьол м-ка Чуднів, Житомирського повіту
Фонд 593 Св. Покровська церква с. Горопаї, Новочорторийської волості, Новоград-Волинського повіту
Фонд 594 Св. Василівська церква с. Гізівщина, Деревицької волості, Новоград-Волинського повіту
Фонд 595 Св.Михайлівська церква м-ка Краснопіль, Краснопільськї волості, Житомирського повіту
Фонд 596 Св. Троїцька церква с. Молочки, Краснопільської волості, Житомирського повіту
Фонд 597 Волинський тюремний патронат м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 598 Губернський інспектор поліцейської варти м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 599 Кутайсов Олександр Павлович. Волинський губернатор
Фонд 600 Житомирська губернська тюрма м. Житомир, Волинської губернії
Фонд 601 Махнівський повітовий суд Брацлавського намісництва Київської губернії. Бердичівський повітовий суд Київської губернії
Фонд 602 Бердичівське повітове у чиншових справах присутствіє м.Бердичів. Київської губернії
Фонд 603 Бердичівське комерційне училище м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 604 Бердичівська дворянська опіка м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 605 Бердичівський повітовий землемір м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 606 Бердичівський городовий магістрат м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 607 Магазин купчихи Горбунової А.А.
Фонд 608 Бердичівська повітова у справах про вибори до 2-ої Державної Думи комісія м. Бердичів Київської губернії
Фонд 609 Бердичівська повітова у справах про вибори до 1-ої Державної Думи комісія м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 610 Бердичівська повітова у справах про вибори до 4-ої Державної Думи комісія м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 611 Бердичівська повітова у справах про вибори до 3-ої Державної Думи комісія м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 612 Бердичівська повітова у справах про вибори до Державної Думи та Державної Ради комісія м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 613 Бердичівська соборна Успенська церква м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 614 Білилівське волосне правління м-ко Білилівка, Бердичівського повіту
Фонд 615 Бистрицьке волосне правління с. Бистрик, Бердичівського повіту
Фонд 616 Бердичівське відділення російсько-французького комерційного Банку м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 617 Бердичівський торгово-словесний суд м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 618 Бердичівська повітова земська управа м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 619 Білилівське сільське управління с. Білилівка, Бердичівського повіту
Фонд 620 Ширмівське волосне правління м-ко Ширмівка, Бердичівського повіту
Фонд 621 Білогородське волосне правління м-ко Білогородка, Бердичівського повіту
Фонд 622 Управління Бердичівського повітового військового начальника м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 623 Бердичівська повітова поліція м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 624 Пристав 3-го стану Бердичівського повіту
Фонд 625 Білилівська поштово-телеграфна контора Київської поштово-телеграфної округи м. Білилівка, Бердичівського повіту
Фонд 626 Бердичівське поліцейське управління м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 627 Бердичівська міська поліція м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 628 Бердичівська поштово-телеграфна контора м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 629 Бердичівський повітовий предводитель дворянства м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 630 Мировий посередний 2-ої дільниці Бердичівського повіту
Фонд 631 Бердичівська тилова евакуаційна комісія м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 632 2-ге Бердичівське повітове розкладкове по промисловому податку присутствіє м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 633 Огіївське волосне правління с. Огіївка, Бердичівського пов., Київської губернії
Фонд 634 Бердичівський шкіряний завод м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 635 Товариство Бердичівського цукрово-бурякового та рафінадного заводів м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 636 Св. Покровська церква с. Бистрик, Бердичівського повіту
Фонд 637 Св. Троїцька церква м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 638 Єврейська релігійна громада м-ка Вчорайше, Сквирького повіту
Фонд 639 Церква Різдва Богородиці м-ка Янушпіль, Житомирського повіту
Фонд 640 Римо-католицький парафіяльний костьол м-ка Ружин, Сквирського повіту
Фонд 641 Римо-католицький парафіяльний костьол м-ка Любар. Новоград-Волинського повіту
Фонд 642 Св. Димитрівська церква с. Чонорудка Бердичівського повіту
Фонд 643 Св. Георгіївська  церква м-ка Білилівка, Бердичівського повіту
Фонд 644 Св. Троїцька церква м-ка Білилівка, Бердичівського повіту
Фонд 645 Св. Миколаївська церква с. Халаїмгородок, Бердичівського повіту
Фонд 646 Св. Миколаївська церква с. Сингаївка, Бердичівського повіту
Фонд 647 Церква Св. Іоанна Богослова с. Журбинці, Махнівського повіту
Фонд 648 Св. Покровська церква с. Закутинці, Бердичівського повіту
Фонд 649 Церква Св. Іоанна Богослова с. Скраглівка, Бердичівського повіту
Фонд 650 Хрестовоздвиженська церква с. П’ятигірка, Бердичівського повіту
Фонд 651 Св. Покровська церква с. Гадомці, Бердичівського повіту
Фонд 652 Анно-Зачатіївська церква с. Житинці, Бердичівського повіту
Фонд 653 Церква Різдва Богородиці с. Красівка, Бердичівського повіту
Фонд 654 Св. Троїцька церква м-ка Краснопіль, Житомирського повіту, Волинської губернії
Фонд 655 Хрестовоздвиженська церква с. П’ятигірка, Бердичівського повіту
Фонд 656 Св. Успенська церква с.Нехворощ, Липовецького повіту, Київської губернії
Фонд 657 Св. Покровська церква с.Терехова, Бердичівського повіту
Фонд 658 Пузирецьке волосне правління с. Пузирки, Бердичівського повіту
Фонд 659 Св. Димитрівська церква с. Крилівка, Подоражанської волості, Київської губернії
Фонд 660 Кармелітанський римо-католицький костьол с. Бердичів, Київської губернії
Фонд 661 Св. Димитріївська церква с. Іванківці, Бердичівського повіту
Фонд 662 Римо-католицький парафіяльний костьол м-ка Вчорайше, Сквирського повіту
Фонд 663 Св. Покровська церква с. Гальчин, Житомирського повіту
Фонд 664 Св. Михайлівська церква м-ка Вчорайше, Сквирського повіту
Фонд 665 Св. Параскевівська церква с. Великі Низгірці, Бердичівського повіту
Фонд 666 Св. Пантелеймонівська церква с. Корчмище, Сквирського повіту
Фонд 667 Св.Михайлівська церква с.Ягнятин, Сквирського повіту
Фонд 668 Товариство Спичинецького цукрового заводу
Фонд 669 Св. Митрофаніївська церква с. Миньківці Липовецького повіту, Київської губернії
Фонд 670 Воздвиженська церква с. Мала Чернявка, Бердичівського повіту
Фонд 671 Церква Св. Апостола Луки с. Семенівка, Бердичівського повіту
Фонд 672 Церква Різдва Богородиці с. Камені, Сквирського повіту
Фонд 673 Св. Покровська церква с. Плоска, Сквирського повіту
Фонд 674 Церква Різдва Богородиці с. Нехворощ, Житомирського повіту
Фонд 675 Стетковецьке благочиніє с. Стетківці, Янішпільської волості, Житомирського повіту
Фонд 676 Бердичівське духовне правління м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 677 Св. Троїцька церква с. Слободище, П’ятківської волості, Житомирського повіту
Фонд 678 Чудо-Михайлівська церква с. Маркуші, Бердичівського повіту
Фонд 679 Римо-католицький парафіяльний костьол Святої Варвари м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 680 Бердичівська міщанська управа м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 681 Бердичівська слідча комісія заснована Успенською церквою м-ко Бердичів, Житомирського повіту
Фонд 682 Бердичівське повітове з військової повинності присутствіє м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 683 Білилівська міщанська управа м-ко Білилівка, Бердичівського повіту
Фонд 684 Бердичівські повітові земські збори м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 685 Бердичівське повітове казначейство м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 686 Судовий слідчий м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 687 Білилівська волосна позичково-ощадна каса м-ко Білилівка, Бердичівського повіту
Фонд 688 Мировий посередник 1-ої дільниці Бердичівського повіту
Фонд 689 Бердичівська міська управа м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 690 Бердичівський повітовий стряпчий м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 691 Бердичівсько-Липовецький з’їзд мирових посередників м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 692 Бердичівський сирітський суд м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 693 Пристав 1-го стану Бердичівського повіту
Фонд 694 Бердичівська міська дума м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 695 Бердичівський нотаріус М.Д.Клинковштейн м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 696 Бердичівський нотаріус Н.Є.Мартос м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 697 Бердичівський нотаріус В.Г.Грицаєв м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 698 Корнинський цукровий завод с. Корнин, Сквирського повіту
Фонд 699 Судовий слідчий м. Бердичева, Київської губернії
Фонд 704 Бердичівський нотаріус І.І.Плосконний м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 705 Бердичівський нотаріус А.Ф.Платер м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 706 Бердичівський нотаріус В.В.Камінський м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 707 Бердичівський нотаріус А.А.Віленський м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 708 Бердичівський нотаріус В.І.Ігнатьєв м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 709 Бердичівський нотаріус Т.А.Погребецький м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 710 Бердичівський нотаріус Д.В.Нєбольсин м Бердичів, Київської губернії
Фонд 711 Церква Різдва Богородиці м-ка Андрушівка,Житомирського повіту
Фонд 712 Св. Миколаївська церква м.Бердичів, Київської губернії
Фонд 713 Миропольський повітовий суд м. Миропольє, Курської губернії
Фонд 714 Фотинський Орест Авксентійович, викладач Житомирського жіночого духовного училища
Фонд 715 Радомисльський городовий магістрат м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 716 Бровківське волосне правління с. Бровки, Сквирського повіту
Фонд 717 Радомисльська повітова у справах про вибори до 2-ої Державної Думи комісія м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 718 Радомисльська міська поліція. Радомисль, Київської губернії
Фонд 719 Перше Радомисльське повітове у чиншових справах присутствіє м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 720 Брусилівське волосне правління м-ко Брусилів, Радомисльського повіту
Фонд 721 Мировий посередник 1-ої дільниці Радомисльського повіту
Фонд 722 Мировий посередник 2-ої дільниці Радомисльського повіту
Фонд 723 Радомисльське повітове рекртське присутствіє м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 724 Корнинська міщанська управа с. Корнин, Сквирського повіту
Фонд 725 Радомисльський повітовий стряпчий м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 726 Радомисльська повітова у справах про вибори до 4-ої Державної Думи комісія м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 727 Кам’янське волосне правління с. Кам’янка, Радомисльського повіту
Фонд 728 Радомисльська повітова у справах про вибори до 1-ої Державної Думи комісія м.Радомисль, Київської губернії
Фонд 729 Радомисльська повітова у справах про вибори до 3-ої Державної Думи комісія м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 730 Вчорайшенська міщанська управа м-ко Вчорайше, Сквирського повіту
Фонд 731 Пристав 2-го стану Радомисльського повіту, Київської губернії
Фонд 732 Товариш прокурора Київського окружного суду по Радомисльській дільниці м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 733 Конкурсний суд Радомисльського повіту м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 734 Радомисльський нотаріус А.К.Меленевський м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 735 Радомисльський нотаріус К.Ф.Григорьєв м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 736 Ходорківський нотаріус А.Ф.Іванов м-ко Ходорків, Сквирського повіту
Фонд 737 Радомисльський повітовий землемір м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 738 Товариство Янушпільського цукробурякового заводу м-ко Янушпіль, Житомирського повіту
Фонд 739 Радомисльська повітова продовольча управа м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 740 Малинська волосна продовольча управа м-ко Малин, Радомисльського повіту
Фонд 741 Радомисльський повітовий мировий з’їзд м. Радомисль, Київської губернії
Фонд 742 Товариш пркурора Київського окружного суду по Бердичівській дільниці м. Бердичів, Київської губернії
Фонд 743 Русанівське сільське управління с. Русанівка, Радомисльського повіту
Фонд 745 Кропивнянське сільське управління с. Кропивня, Радомисльського повіту, Київської губернії
Фонд 746 Ружинська міщанська управа м-ко Ружин, Бердичівського повіту
Фонд 747 Горбулівське волосне правління с. Горбулів, Радомисльського повіту
Фонд 748 Іршанське поштово-телеграфне відділення Київського поштово-телеграфного округу
Фонд 749 Стремигородська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного округу с. Стремигород, Радомисльського повіту
Фонд 750 Паволоцька міщанська управа м-ко Паволоч, Сквирського повіту
Фонд 751 Колекція Талмуд-Тор м. Житомир, Житомирської області
Фонд 752 Колекція картографічних матеріалів м. Житомир, Житомирської області