Науково-довідкова бібліотека

Бібліотека зберігає політичну, історичну, законодавчу, краєзнавчу
та науково-довідкову літературу (енциклопедії, словники, довідники, путівники).
Серед періодичних видань: науково-історичні, спеціальні журнали, колекція листівок
та плакатів, а також підшивки центральних та місцевих газет з 1873 року по теперішній час.

9321 книг та брошур;
947 комплектів журналів;
3429 річних підшивок газет;
1716 спеціальних видань.

Нові надходження

Судова влада в житті суспільства Правобережної України (кінець XVIII – XIXст.) монографія
/ А. Шевчук. – Житомир: Видавець Євенок О.О., 2022. – 579 с.

У монографії розглянуто судочинство Правобережної України після її інкорпорації до складу Російської імперії. Як відбувалося поєднання річпосполитської судової традиції та судових практик російської імперії. Простежено конструювання імперського правосуддя з пошуком станових судів для шляхти, містян і селян. Досліджені судово-процедурні практики дозволяють зрозуміти запити суспільства на справедливе судочинство у сфері майнових відносин та кримінальних злочинів.
Видання адресовано науковцям та широкому колу поціновувачів історії Дев’ятнадцятого сторіччя в Україні.

Центральна Житомирщина. Збірник матеріалів науково-краєзнавчих конференцій та окремих статей (кінець ХХ – початок ХХI ст.)
/ О. Голяченко. – Рівне: видавництво «Волинські обереги», 2022. – 131 с. іл.

До збірнику увійшли матеріали міжнародних, всеукраїнських науково-краєзнавчих конференцій, що проходили у містах Києві, Житомирі, Бердичеві, Новограді-Волинському, Малині, Переяславі-Хмельницькому, Кам’янець-Подільському, селищі Володарськ-Волинський /Хорошів. У них представлена історія та сьогодення, відомі постаті та важливі події, що відбувалися у межах земель центральної частини Житомирської області.
Автором наукових матеріалів та статей є краєзнавець, музейник, журналіст, лауреат Житомирської обласної краєзнавчої конференції ім. Миколи Костриці О.С. Голяченко. Науковцем охоплено вивчення історії рідного краю за період: кінець ХХ ст. – початок 20-х рр. ХХI ст.
Розрахований на учнів, студентів, викладачів, науковців, туристів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим та сьогоденням рідного краю.

Історія Поліського національного університету в особах 
/ Г. Махорін. – Житомир: НОВОград, 2022. – 232 с. іл.

У книзі розповідається про столітню історію одного з найстаріших вищих навчальних закладів Житомира і Житомирської області. Вперше подано розповіді про багатьох видатних науковців свого часу, які нині для більшості є, на жаль, малознайомими і призабутими. А місія автора і упорядника цієї книги – повернути із забуття славетні імена гідних пошанування людей. Вміщені у книзі статті ґрунтуються на архівних джерелах – фондах Державного архіву Житомирської області, відомчого архіву Поліського національного університету, а також на довідкових виданнях далекого і не дуже далекого минулого.
 Книга призначена широкому колу читачів, яких цікавить історія освіти на Житомирщині і доля її видатних представників.

Сарни на мапі Волині
/ В. Дашко. В. Кушнір. – Рівне: Письменницька робітниця «Оповідач», 2022. – 170 ст. іл

У цій книзі на підставі архівних даних, досліджень істориків та матеріалів періодичних видань автори розглянули та дослідили питання щодо першої писемної згадки про місто Сарни Рівненської області. Вперше приведені біографічні довідки власників маєтку Сарни згідно з підготовленою схемою в історичному контексті впродовж майже п’яти століть. Автори систематизували та проаналізували в хронологічному порядку всі зміни адміністративно-територіального устрою на фоні історичних і військових подій від першої писемної згадки 1449 року до надання статусу міста селищу Сарни 1917 року.
Книга розрахована на широкий загал читачів.

Ні, я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає! Леся Українка. Збірник матеріалів наукових конференцій, присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки і 170-річчю від дня народження Олени Пчілки
/ В. В. Вітренко. – Житомир: Видавець Євенок О.О., 2022. – 793 с.

У першій книзі висвітлюються перші сторінки життя, громадсько-політичної, культурної діяльності і творчості Лесі Українки, Олени Пчілки, інших членів великої родини Косачів, дають уявлення про стосунки родини із відомими діячами культури – Михайлом Драгомановим, Миколою Лисенком, Михайлом Старицьким, а також розповідають про Олега Ольжича, Петра Чечета-Волиняка та інших видатних особистостей Волині-Полісся, які стали гордістю регіону.
Збірник адресований викладачам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, учителям, студентам, учням загальноосвітніх шкіл, краєзнавцям, усім, хто цікавиться справжньою історією нашого краю.   

Педагог, спрямований у майбутнє
/ В. Вітренко. – Житомир: «Рута», 2017. – 860 с.

 У цій монографії розповідається про життєвий і творчий шлях та науковий спадок Почесного громадянина м. Новоград-Волинського, учителя-методиста, завідувача інформаційно-методичним центром управління освіти і науки міської ради Линевича Павла Казимировича. Також розглядаються форми і методи діяльності ІМЦ під його керівництвом у 2006 – 2015-х роках.
Книга розрахована на вчителів шкіл і викладачів вищих навчальних закладів, працівників ІМЦ і методкабінетів районних відділів освіти, усіх тих, кого хвилюють питання виховання молодого покоління Української держави.  

Дух Житомира
/ В. Мельничук. – Житомир: видавництво «Волинь», 2010. – 80 с. 47 іл.

Віталій Мельничук вперше, серед інших авторів книжок про минуле і сьогодення міста, здійснює спробу подивитись на історію Житомира крізь призму соціально-політичних подій, зрозуміти характер житомирян, їх традиції, менталітет.
Видання ілюстроване маловідомими фотознімками різних періодів, що доповнюють розповідь автора.
Розраховано на широке коло читачів.

 

 

Державний архів Київської області.
/Анотований реєстр описів. – Т. 1: Фонди дорадянського періоду. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2001. – 574 с.

Пропоноване видання входить до серії «Анотований реєстр описів фондів» галузевої програми «Архівні зібрання України», в яке включено інформацію про склад і зміст документів фондів дорадянського періоду Державного архіву Київської області.

У довідник увійшли характеристики фондів установ, що діяли на території Київської губернії та Сучасної Київської області, а також інформацію про передані, об’єднані та приєднані фонди.

До Анотованого реєстру  складено сучасний довідковий апарат.

Довідник розраховано на фахівців архівної справи, істориків, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історичною спадщиною України та Київської області зокрема.

Державний архів Київської області.
/Анотований реєстр описів. – Т. 2.  Ч. 1. Фонди періоду після 1917 року / гол. ред. кол. С. Каменєва та ін. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. – 732 с.

Пропоноване видання виходить до серії архівних довідників, що видаються за галузевою програмою «Архівні зібрання України».

У першій частині другого тому анотованого реєстру описів вміщено відомості про склад і зміст документів 540 фондів періоду після 1917 року. (ф. Р-1 – ф. Р-999), які знаходяться на зберіганні у Державному архіві Київської області. Видання оснащене науково-довідковим апаратом, який включає покажчик фондів за галузевою ознакою, реєстр переданих, приєднаних, об’єднаних та утилізованих фондів, покажчики імен та географічних назв.

Довідник адресовано фахівцям архівної справи, науковцям, історикам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історичною спадщиною України, зокрема Київщини.

 

Державний архів Київської області.
/Анотований реєстр описів. – Т. 2.  Ч. 2. Фонди періоду після 1917 року / гол. ред. кол. С. Каменєва та ін. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. – 642 с.

Пропоноване видання виходить у серії архівних довідників, що видаються за галузевою програмою «Архівні зібрання України».

У другій частині другого тому анотованого реєстру описів вміщено відомості про склад і зміст документів 552-х фондів періоду після 1917 року. (ф. Р-1000 – ф. Р-1999), які знаходяться на зберіганні у Державному архіві Київської області. Видання оснащене науково-довідковим апаратом, який включає покажчик фондів за галузевою ознакою, реєстр переданих, приєднаних, об’єднаних та утилізованих фондів, покажчики імен та географічних назв.

Довідник адресовано фахівцям архівної справи, науковцям, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історичною спадщиною України, зокрема Київщини.

Державний архів Київської області.
/Анотований реєстр описів. – Т. 2.  Ч. 3. Фонди періоду після 1917 року / гол. ред. кол.: С. Каменєва та ін.; упоряд. С. Якобчук, О. Шорсткіна.  Київ, 2023. – 728 с.

Пропоноване видання виходить у серії архівних довідників, що видаються за галузевою програмою «Архівні зібрання України».

У третій частині другого тому анотованого реєстру описів вміщено відомості про склад і зміст документів 836-ти фондів періоду після 1917 року. (фонди №№ Р-2001 – Р-2984), які знаходяться на зберіганні у Державному архіві Київської області. Видання оснащене науково-довідковим апаратом, який включає передмову; список скорочень та абревіатур; показник фондів за галузевою ознакою; покажчик фондів періоду Української революції 1917-1921 років; реєстр переданих, приєднаних, об’єднаних та утилізованих фондів; покажчики імен і географічних назв; тлумачний словник іншомовних, застарілих та маловживаних слів і понять.

Довідник адресовано фахівцям архівної справи, історикам, краєзнавцям, та іншим дослідникам, які цікавляться історичною спадщиною України та, зокрема, Київщини.

Український національно-визвольний рух.
/Березень – листопад 1917 року: Документи і матеріали / Упоряд: В. Верстюк (керівник) та ін. –  К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2003 – 1024 с.

У збірнику представлені документи які розкривають національні аспекти Української революції від падіння самодержавства до проголошення Української Народної Республіки. 529  документів, переважно архівних та запозичених з преси, відтворюють широку географію національно-визвольного руху, його впливи на громадсько-політичний перебіг та соціальні прояви революції.

Збірник розрахований для істориків, правознавців, політологів, викладачів, аспірантів та студентів.

Ні, я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає! Леся Українка. Збірник матеріалів наукових конференцій, присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки і 170-річчю від дня народження Олени Пчілки
/Книга друга.  Ч. 1.  Житомир:  Вид-во «Рута, 2023 – 792 с. / В. В. Вітренко.

Краєзнавчі студії, представлені в наявному краєзнавчому збірнику, висвітлюють нові сторінки життя, громадсько-політичної діяльності і творчості Лесі Українки, Олени Пчілки, Юрія Косача, Світозара Драгоманова, Івана Труша, інших членів великої родини Драгоманових-Косачів, дають уявлення про стосунки родини із відомими діячами культури – Михайлом Драгомановим, Миколою Лисенком, Михайлом Старицьким, Дмитром Яворницьким, – а також розповідають про публіцистів Анатолія Дублянського, Романа Бжеського, Петра Чечета-Волиняка та інших видатних особистостей Волині-Полісся, які стали гордістю регіону.

 Збірник адресований викладачам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, учителям, студентам, учням загальноосвітніх шкіл, краєзнавцям, усім, хто цікавиться справжньою історією нашого краю.