Науково-довідкова бібліотека

Бібліотека зберігає політичну, історичну, законодавчу, краєзнавчу
та науково-довідкову літературу (енциклопедії, словники, довідники, путівники).
Серед періодичних видань: науково-історичні, спеціальні журнали, колекція листівок
та плакатів, а також підшивки центральних та місцевих газет з 1873 року по теперішній час.

9347 книг та брошур;
947 комплектів журналів;
3430 річних підшивок газет;
1716 спеціальних видань.

Нові надходження

Судова влада в житті суспільства Правобережної України (кінець XVIII – XIXст.) монографія
/ А. Шевчук. – Житомир: Видавець Євенок О.О., 2022. – 579 с.

У монографії розглянуто судочинство Правобережної України після її інкорпорації до складу Російської імперії. Як відбувалося поєднання річпосполитської судової традиції та судових практик російської імперії. Простежено конструювання імперського правосуддя з пошуком станових судів для шляхти, містян і селян. Досліджені судово-процедурні практики дозволяють зрозуміти запити суспільства на справедливе судочинство у сфері майнових відносин та кримінальних злочинів.
Видання адресовано науковцям та широкому колу поціновувачів історії Дев’ятнадцятого сторіччя в Україні.

Центральна Житомирщина. Збірник матеріалів науково-краєзнавчих конференцій та окремих статей (кінець ХХ – початок ХХI ст.)
/ О. Голяченко. – Рівне: видавництво «Волинські обереги», 2022. – 131 с. іл.

До збірнику увійшли матеріали міжнародних, всеукраїнських науково-краєзнавчих конференцій, що проходили у містах Києві, Житомирі, Бердичеві, Новограді-Волинському, Малині, Переяславі-Хмельницькому, Кам’янець-Подільському, селищі Володарськ-Волинський /Хорошів. У них представлена історія та сьогодення, відомі постаті та важливі події, що відбувалися у межах земель центральної частини Житомирської області.
Автором наукових матеріалів та статей є краєзнавець, музейник, журналіст, лауреат Житомирської обласної краєзнавчої конференції ім. Миколи Костриці О.С. Голяченко. Науковцем охоплено вивчення історії рідного краю за період: кінець ХХ ст. – початок 20-х рр. ХХI ст.
Розрахований на учнів, студентів, викладачів, науковців, туристів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим та сьогоденням рідного краю.

Історія Поліського національного університету в особах 
/ Г. Махорін. – Житомир: НОВОград, 2022. – 232 с. іл.

У книзі розповідається про столітню історію одного з найстаріших вищих навчальних закладів Житомира і Житомирської області. Вперше подано розповіді про багатьох видатних науковців свого часу, які нині для більшості є, на жаль, малознайомими і призабутими. А місія автора і упорядника цієї книги – повернути із забуття славетні імена гідних пошанування людей. Вміщені у книзі статті ґрунтуються на архівних джерелах – фондах Державного архіву Житомирської області, відомчого архіву Поліського національного університету, а також на довідкових виданнях далекого і не дуже далекого минулого.
 Книга призначена широкому колу читачів, яких цікавить історія освіти на Житомирщині і доля її видатних представників.

Сарни на мапі Волині
/ В. Дашко. В. Кушнір. – Рівне: Письменницька робітниця «Оповідач», 2022. – 170 ст. іл

У цій книзі на підставі архівних даних, досліджень істориків та матеріалів періодичних видань автори розглянули та дослідили питання щодо першої писемної згадки про місто Сарни Рівненської області. Вперше приведені біографічні довідки власників маєтку Сарни згідно з підготовленою схемою в історичному контексті впродовж майже п’яти століть. Автори систематизували та проаналізували в хронологічному порядку всі зміни адміністративно-територіального устрою на фоні історичних і військових подій від першої писемної згадки 1449 року до надання статусу міста селищу Сарни 1917 року.
Книга розрахована на широкий загал читачів.

Ні, я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає! Леся Українка. Збірник матеріалів наукових конференцій, присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки і 170-річчю від дня народження Олени Пчілки
/ В. В. Вітренко. – Житомир: Видавець Євенок О.О., 2022. – 793 с.

У першій книзі висвітлюються перші сторінки життя, громадсько-політичної, культурної діяльності і творчості Лесі Українки, Олени Пчілки, інших членів великої родини Косачів, дають уявлення про стосунки родини із відомими діячами культури – Михайлом Драгомановим, Миколою Лисенком, Михайлом Старицьким, а також розповідають про Олега Ольжича, Петра Чечета-Волиняка та інших видатних особистостей Волині-Полісся, які стали гордістю регіону.
Збірник адресований викладачам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, учителям, студентам, учням загальноосвітніх шкіл, краєзнавцям, усім, хто цікавиться справжньою історією нашого краю.   

Педагог, спрямований у майбутнє
/ В. Вітренко. – Житомир: «Рута», 2017. – 860 с.

 У цій монографії розповідається про життєвий і творчий шлях та науковий спадок Почесного громадянина м. Новоград-Волинського, учителя-методиста, завідувача інформаційно-методичним центром управління освіти і науки міської ради Линевича Павла Казимировича. Також розглядаються форми і методи діяльності ІМЦ під його керівництвом у 2006 – 2015-х роках.
Книга розрахована на вчителів шкіл і викладачів вищих навчальних закладів, працівників ІМЦ і методкабінетів районних відділів освіти, усіх тих, кого хвилюють питання виховання молодого покоління Української держави.  

Дух Житомира
/ В. Мельничук. – Житомир: видавництво «Волинь», 2010. – 80 с. 47 іл.

Віталій Мельничук вперше, серед інших авторів книжок про минуле і сьогодення міста, здійснює спробу подивитись на історію Житомира крізь призму соціально-політичних подій, зрозуміти характер житомирян, їх традиції, менталітет.
Видання ілюстроване маловідомими фотознімками різних періодів, що доповнюють розповідь автора.
Розраховано на широке коло читачів.

 

Державний архів Київської області.
/Анотований реєстр описів. – Т. 1: Фонди дорадянського періоду. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2001. – 574 с.

Пропоноване видання входить до серії «Анотований реєстр описів фондів» галузевої програми «Архівні зібрання України», в яке включено інформацію про склад і зміст документів фондів дорадянського періоду Державного архіву Київської області.

У довідник увійшли характеристики фондів установ, що діяли на території Київської губернії та Сучасної Київської області, а також інформацію про передані, об’єднані та приєднані фонди.

До Анотованого реєстру  складено сучасний довідковий апарат.

Довідник розраховано на фахівців архівної справи, істориків, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історичною спадщиною України та Київської області зокрема.

Державний архів Київської області.
/Анотований реєстр описів. – Т. 2.  Ч. 1. Фонди періоду після 1917 року / гол. ред. кол. С. Каменєва та ін. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. – 732 с.

Пропоноване видання виходить до серії архівних довідників, що видаються за галузевою програмою «Архівні зібрання України».

У першій частині другого тому анотованого реєстру описів вміщено відомості про склад і зміст документів 540 фондів періоду після 1917 року. (ф. Р-1 – ф. Р-999), які знаходяться на зберіганні у Державному архіві Київської області. Видання оснащене науково-довідковим апаратом, який включає покажчик фондів за галузевою ознакою, реєстр переданих, приєднаних, об’єднаних та утилізованих фондів, покажчики імен та географічних назв.

Довідник адресовано фахівцям архівної справи, науковцям, історикам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історичною спадщиною України, зокрема Київщини.

Державний архів Київської області.
/Анотований реєстр описів. – Т. 2.  Ч. 2. Фонди періоду після 1917 року / гол. ред. кол. С. Каменєва та ін. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. – 642 с.

Пропоноване видання виходить у серії архівних довідників, що видаються за галузевою програмою «Архівні зібрання України».

У другій частині другого тому анотованого реєстру описів вміщено відомості про склад і зміст документів 552-х фондів періоду після 1917 року. (ф. Р-1000 – ф. Р-1999), які знаходяться на зберіганні у Державному архіві Київської області. Видання оснащене науково-довідковим апаратом, який включає покажчик фондів за галузевою ознакою, реєстр переданих, приєднаних, об’єднаних та утилізованих фондів, покажчики імен та географічних назв.

Довідник адресовано фахівцям архівної справи, науковцям, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історичною спадщиною України, зокрема Київщини.

Державний архів Київської області.
/Анотований реєстр описів. – Т. 2.  Ч. 3. Фонди періоду після 1917 року / гол. ред. кол.: С. Каменєва та ін.; упоряд. С. Якобчук, О. Шорсткіна.  Київ, 2023. – 728 с.

Пропоноване видання виходить у серії архівних довідників, що видаються за галузевою програмою «Архівні зібрання України».

У третій частині другого тому анотованого реєстру описів вміщено відомості про склад і зміст документів 836-ти фондів періоду після 1917 року. (фонди №№ Р-2001 – Р-2984), які знаходяться на зберіганні у Державному архіві Київської області. Видання оснащене науково-довідковим апаратом, який включає передмову; список скорочень та абревіатур; показник фондів за галузевою ознакою; покажчик фондів періоду Української революції 1917-1921 років; реєстр переданих, приєднаних, об’єднаних та утилізованих фондів; покажчики імен і географічних назв; тлумачний словник іншомовних, застарілих та маловживаних слів і понять.

Довідник адресовано фахівцям архівної справи, історикам, краєзнавцям, та іншим дослідникам, які цікавляться історичною спадщиною України та, зокрема, Київщини.

Український національно-визвольний рух.
/Березень – листопад 1917 року: Документи і матеріали / Упоряд: В. Верстюк (керівник) та ін. –  К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2003 – 1024 с.

У збірнику представлені документи які розкривають національні аспекти Української революції від падіння самодержавства до проголошення Української Народної Республіки. 529  документів, переважно архівних та запозичених з преси, відтворюють широку географію національно-визвольного руху, його впливи на громадсько-політичний перебіг та соціальні прояви революції.

Збірник розрахований для істориків, правознавців, політологів, викладачів, аспірантів та студентів.

Ні, я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає! Леся Українка. Збірник матеріалів наукових конференцій, присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки і 170-річчю від дня народження Олени Пчілки
/Книга друга.  Ч. 1.  Житомир:  Вид-во «Рута, 2023 – 792 с. / В. В. Вітренко.

Краєзнавчі студії, представлені в наявному краєзнавчому збірнику, висвітлюють нові сторінки життя, громадсько-політичної діяльності і творчості Лесі Українки, Олени Пчілки, Юрія Косача, Світозара Драгоманова, Івана Труша, інших членів великої родини Драгоманових-Косачів, дають уявлення про стосунки родини із відомими діячами культури – Михайлом Драгомановим, Миколою Лисенком, Михайлом Старицьким, Дмитром Яворницьким, – а також розповідають про публіцистів Анатолія Дублянського, Романа Бжеського, Петра Чечета-Волиняка та інших видатних особистостей Волині-Полісся, які стали гордістю регіону.

 Збірник адресований викладачам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, учителям, студентам, учням загальноосвітніх шкіл, краєзнавцям, усім, хто цікавиться справжньою історією нашого краю.  

Маловідомі сторінки з історії Житомирщини (напередодні і в часи німецької окупації). – Науково-популярне видання.

/ Д. Шилюк. – Житомир: видавництво «Волинь»., 2010. – 200 с. – Бібліогр: с. 174-188

Книга присвячується маловідомим сторінкам з історії Житомирщини – подіям голодомору, репресій і діяльності  організацій ОУН-УПА на території нашого краю, охоплюючи передвоєнний та воєнний періоди.

Олевська республіка 2018 (110 років засновнику УПА «Поліська Січ».

Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця; історичний нарис / С. В. Стельникович. – (3-те вид. випр. і доп). – Житомир: Вид. О. О. Євенок,  2018. – 328 с.

Інформаційно-просвітницький матеріал виданий в межах Всеукраїнського фестивалю, спрямованого на ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України.

Єврейські ощини і синагоги Київської губернії, відомі імперським чиновникам другої половини ХІХ – початка ХХ ст.

– Біла Церква: Вид. Пшонківський О.В., 2023. – 2023. – 160 с.

Видання присвячене єврейським общинам і синагогам, які зафіксовані в документації Київського губернського правління другої половини ХІХ – початка ХХ століть. Наведені статистичні дані про єврейські общини, а також цитуються назви синагог з російськомовних джерел.

Фарфор-фаянс України ХХ століття: інфраструктура галузі, промислова та економічна політика, організаційно-творчі процеси: [у 2 кн.]

/О. В. Школьна. – К.: Інтертехнологія, 2011. – 400 с. : Іл. – Бібліогр.: с. 351-397. – Рез. укр., рос.

Міждисциплінарне дослідження присвячене аналізу політико-економічного розвитку української галузі фарфору-фаянсу ХХ ст. Особливу увагу приділено питанням виробничих засад, теоретичних і практичних зрушень в царині тонкої промислової кераміки, ідеологічним платформам цих процесів; ролі певних шкіл, художніх осередків та інституції у формуванні мистецтва елітарної кераміки та специфіки її використання відповідно до соціокультурної антропології українців.

Фарфор-фаянс України ХХ століття: інфраструктура галузі, промислова та економічна політика, організаційно-творчі процеси: [у 2 кн.]

/О. В. Школьна. – К.: ТОВ “День печати”, 2013. –

 Кн. 2. – Частина I: Історія виробництва (середина ХVII – початок ХХI століття). Таблиці. Реєстр імен провідних майстрів галузі. – 400 с. : іл.. – Рез. укр., рос.

Дослідження присвячене історії виробництв промислової кераміки, у першу чергу фарфору та фаянсу, на землях сучасної України впродовж середини ХVII – початку ХХI століття. Особливу увагу приділено питанням формотворення і декорування продукції вітчизняних підприємств» білого золота», особистостям провідних майстрів та специфіці окремих мануфактур, фабрик, заводів, майстерень. Еволюцію розвитку 100 виробництв представлено у 40 таблицях.

Новоград-Волинський. Вулиці міста.

– м. Новоград-Волинський: видання «Ново-Град» 2013. – 2023. – 255 с.

У топонімічному довіднику подано історію мікрорайонів, відомості про топонімічні об’єкти сучасного міста Новоград_волинського.

Довідник ілюстрований фотознімками, картами і схемами. Суттєвим доповненням є додатки: покажчик персоналій та топонімічний покажчик із вказівкою попередніх назв вулиць.

Довідник прислужиться найширшому колу користувачів – від учнів шкіл та викладачів до тих, хто цікавиться історією і сьогоденням Новоград-Волинського.

 

Некрополь старого Житомира: біографічний довідник, випуск 11

/Р. Кондратюк. – К.:ТОВ «Задруга», 2001. – 129 с. – Наукове видання.

Пропонований довідник є першою спробою висвітлення життєписів представників службової та станової еліти старого Житомира, громадських, військових та адміністративних діячів Волинського краю, похованих на території міста у ХІХ – першій чверті ХХ століть. При підготовці видання використано фонди Державного архіву Житомирської області, спеціальну довідкову літературу і матеріали авторських польових досліджень.

Для науковців, краєзнавців та всіх кого цікавить історія.

 

Історія ветеринарної справи Волинської губернії та Житомирщини (1885-2000): О.А. Ульяніченко, А.С. Жиліхівський. – Житомир: Полісся, 2002 – 236 с.

 У книзі розповідається про історичне минуле та сьогодення ветеринарної медицини. Автори роблять короткий екскурсу минуле, торкаючись розвитку ветеринарної служби Житомирщини більш ніж за століття.

Читач познайомиться з подіями і людьми далекого минулого і сьогодення, людьми які стали біля витоків створення такої необхідної суспільству галузі як ветеринарія.

Підґрунтям ля книги послугували історичні та архівні матеріали ветеринарних служб губернії, області.

 

Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Бердичивщині. Випуск 5. // Житомир: «Полісся», 2005. – 176 с.

Пропонований п’ятий випуск є продовженням висвітлення пам’яток і пам’ятних місць історії та культури на Житомирщині, зокрема в м. Бердичів та Бердичівському районі.

 

Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Житомирщині (Попільнянський район). Випуск 9. – Житомир: «Полісся», 2007. – 204 с.

 В цьому виданні вперше на Житомирщині опубліковано матеріали про участь жителів Попільнянщини в радянсько-фінляндській (1939-1940 рр) війні.

Автор, завдяки своїй копіткій роботі і завидній цілеспрямованості, віднайшла й опублікувала списки загиблих бійців, повернувши із небуття понад 650 імен.

 

Історик Борис Кругляк: Наукове надбання Житомирщини, України і світу: (Праці. Спогади. Матеріали). Збірник/Упоряд. канд.. істор. наук Марина Кругляк. – Житомир: Вид-во «Волинь», 2014 – 648 с. – 50 іл.

Книга присвячена науковій та публіцистичній спадщині знаного за межами України житомирського вченого-історика Бориса Абрамовича Кругляка (1934-1996). Здобувши і цілком заслужено, звання не тільки доктора історичних, а й академіка Нью-Йорської Академії наук, історик Борис Кругляк один із перших в Україні долучився до наукового осягнення мало дослідженого напрямку економічної історії, присвятивши свою головну монографію питанням розвитку торгівлі на територіях України. Тому і не дивно, що більшість наступних праць Б.А. Кругляка присвячена саме цій тематиці.

Разом з тим, історик працює також в інших напрямках. А ще – виявляє себе і як талановитий публіцист, полемізуючи на сторінках наукових видань та преси з різних питань історії та суспільно-політичного життя; і як досвідчений краєзнавець.   

Окрема сторона діяльності Бориса Абрамовича – його багаторічна педагогічна робота: від учителя середньої школи – до професора вищого навчального закладу.

Академік, професор, доктор історичних наук Борис Кругляк прийшов до наукових вершин нелегким, а подекуди незаслужено тернистим шляхом. Але залишився вірним обраному шляху, прожив чесне життя, яке може бути взірцем для кожного.  

 

Роль архівів у вивченні історії рідного краю. науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 20 грудня 2022 р.). Вип. 64 / Упоряд. П.С. Скавронський – Бердичів : ФОП Мельник М.В., 2022 – 414 с.

У науковому збірнику вміщено статті і повідомлення учасників Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю від заснування Державного архіву Житомирської області.