Продовжуємо роботу над рубрикою «Електронний архів»

Categories:

З метою надання віддаленого доступу до документів, що зберігаються у фондах Державного архіву Житомирської області, та користуються підвищеним попитом серед дослідників архівною інформацією, рубрику «Електронний архів» доповнено цифровими копіями 37 справ об’ємом 1611 файлів з фонду Ф.67 «Волинське губернське правління. м. Житомир Волинської губернії»  оп. 3 спр. №№ 70 – 100, 103, 104, 106 – 108, 110.